Informacje

Jesteśmy grupą studentów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej zainteresowanych problematyką pracy socjalnej i pomocy bliźniemu. Koło Pracy Socjalnej powstało aby studenci pracy socjalnej (również innych specjalności pedagogicznych i teologii) mieli możliwość bliższego poznania profesjonalnej pracy socjalnej i pomocy innym a także wspólnie, miło i pożytecznie spędzać czas.

Nasza działalność:
- organizujemy spotkania i konferencje, w których biorą udział osoby bezpośrednio związane z pracą socjalną (tj. będące pracownikami m.in. domów pomocy społecznej, domów dziecka, ośrodków pomocy społecznej, hospicjów czyli osobami działającymi w interesie osób potrzebujących pomocy). Chcemy uczyć się zawodu od najlepszych!;

- wymieniamy się doświadczeniami związanymi z wolontariatem i pomocą innym. Zachęcamy naszych znajomych do dzielenia się przeżyciami, doświadczeniami nabytymi w ramach pomocy bliźniemu, wynikającymi z aktywności własnej;

- prowokujemy dyskusje na temat problemów dzisiejszego świata i zastanawiamy się, jak te problemy rozwiązywać. Wspólnie poszukujemy aktywnych, otwartych dróg organizacji nie tylko pomocy innym, ale również sobie;

- w myśl nauki chrześcijańskiej, idziemy tropem Biblii, by w ekumenicznej atmosferze rozważać aspekty życia osób potrzebujących pomocy;

- prowadzimy akcje wewnątrzakademickie. W zamyśle Koła Pracy Socjalnej jest również organizacja różnego typu akcji, do których będą mogli włączyć się również wszyscy studenci Akademii (np. zbiórka pieniędzy/ zabawek/ słodyczy i przekazanie ich dla np. wybranego domu dziecka).Staramy się o spontaniczny, studencki "gest serca" kolegów i koleżanek a także kadry dydaktyczno-naukowej i innych pracowników CHAT;

- jesteśmy nastawieni na „przyjmowanie pomysłów”. Zarząd oraz członkowie Koła Pracy Socjalnej są również zobowiązani do przyjmowania i rozpatrywania wszelkich pomysłów, jakie zostaną im przekazane przez innych studentów Akademii. Będzie (miejmy nadzieję) to kolejnym bodźcem, dzięki któremu pozostali studenci zainteresują się włączeniem do pomocy innym.