Kontakt

w sprawach dotyczących koła prosimy kontaktować się listownie pod adresem Akademii
z dopiskiem "Koło Pracy Socjalnej"

Chrześcijańska Akademia Teologiczna 
ul. Miodowa 21 c 
00-246 Warszawa

lub e-mailowo na adres Samorządu Studenckiego: samorzad@chat.edu.plwww.chat.edu.pl