News

Działalność Koła Naukowego Pracy socjalnej ChAT w latach 1999-2009

Konferencje:

1. I Chrześcijańskie Forum "Odmienić człowieczy los" 1999r. (współudział)
2. II Chrześcijańskie Forum "Odmienić człowieczy los" 11.12.2000r. (współudział)
3. "Domy Pomocy Społecznej i ich mieszkańcy" 7.11.2003r.
4. "Współczesne zadania pomocy społecznej i pracy socjalnej" - 19.10.2004r.
5. "Środowiskowa i instytucjonalna pomoc społeczna" 4.11.2005r.
6. "Problemy marginalizacji i wykluczenia społecznego" 27.10.2006r.
7. "Zadania służb społecznych w zaspokojaniu potrzeb dzieci" 14.12.2007r.
8. "Czy potrzebujemy wsparcia?" 8.05.2007r. (razem z Polskim Stowarzyszeniem Osób z Upośledzeniem Umysłowym)
9. "Nie w pełni sprawni" 28.10.2008r.
10. "Wielowymiarowość wsparcia socjalnego" - 15.12.2009 r.

Zorganizowaliśmy hospitacje i spotkania, m.in.:

- spotkanie z Piotrem Pawłowskim, Prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji
- spotkanie z przedstawicielami Kampanii Przeciw Homofobii
- spotkanie z Robertem Kucharskim - Prezesem Stowarzyszenia na rzecz Równouprawnienia i Poszanowania Prawa
- spotkanie z twórcami i pracownikami Świetlicy Środowiskowej "Akademia Juniora"
- spotkanie z Rafałem Tymoszukiem, warszawskim streetworkerem
-hospitacje w domach pomocy społecznej, świetlicach środowiskowych, środowiskowych domach samopomocy

Ponadto, KNPS zostało zaproszone przez Ruch Pracowników Socjalnych "Pomarańczowa Inicjatywa" do udziału w obchodach z okazji Pierwszego Globalnego Dnia Pracy Socjalnej (27.03.2007r.) ogłoszonego przez Międzynarodową Federację Pracowników Socjalnych IFSW. Przedstawiciele Koła pomagali także Fundacji Przyjaźni Ludzi i Zwierząt CZE-NE-KA w organizacji Międzynarodowej Konferencji "20 lat dogoterapii w Polsce", która odbyła się w dniach 26-27.05.2007 r.